Rabu, 23 November 2016

Posisi shaf sholat berjamaah rujukan Hadist

Teman-teman Mari Cek bersama Posisi Sholat Berjama'ahmu, saya dapat Dari BC WA.. Di hapus sayang.. Semoga bermanfaat.

Yuk belajar dan belajar

⚫= imam ikhwan/laki
🔘= imam akhwat/wanita
⚪= makmum ikhwan
🔴= makmum akhwat
▫/🔺= makmum anak

*Berdua*         ⚫⚪
(Hadist Ibnu Abbas, HR. Bukhari)

                         ⚫
                         🔴
(Hadist Anas, HR. Bukhari Muslim)

                         🔘🔴
(Hadist Ibnu Abbas, HR. Bukhari)

*Bertiga*           ⚫
                      ⚪⚪
(Hadist Jabir, HR. Ahmad)

                         ⚫⚪
                            🔴
(HR. Ibnu Abbas & HR. Anas bin Malik)

                    🔴🔘🔴
(Hadist Aisyah RA, HR. Baihaqi; Hakim; Daruquthni; Ibnu Abi Syaibah)

*Ramai*                ⚫
               ⚪⚪⚪⚪⚪
                     ⚪⚪⚪

                     🔴🔴🔴
(HR. Abu Hurairah; Muslim)

          🔴🔴🔴🔘🔴🔴🔴
          🔴🔴🔴🔴🔴🔴🔴
(Hadist Aisyah RA dan Ummu Salamah RA; HR. Ibnu Abbas)

                            ⚫
                ⚪⚪⚪⚪⚪
          ▫⚪▫⚪▫⚪▫

          🔺🔴🔺🔴🔺🔴🔺
(Ijma asy Syarhul mumti 'ala zadil mustaqni', Syekh Ibnu Utsaimin, IV:391)

atau                    ⚫
                ⚪⚪⚪⚪⚪
                ▫▫⚪⚪⚪

                🔺🔺🔴🔴🔴
(HR. Muslim 122/399/400/432; Abu Daud 674; Nasa'i 806; At Tirmidzi 228; Ibnu Majah 803; Shahih At Thargib 511)

atau                    ⚫
                      ⚪⚪⚪
                      ▫▫▫

                      🔴🔴🔴
                      🔺🔺🔺
(Hadist Abu Malik Al-Asyari, HR. Ahmad)
________________
_"Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat...”_
(HR. Bukhari no.6705, Ad Darimi no.1225) Kitab 9 Imam.

Semoga bermanfaat.

0 komentar:

Posting Komentar

Terima kasih sudah berkunjung, tambah berkesan bila bersedia tinggalkan pesan, kritik dan saran buat tulisan saya...