Rabu, 23 November 2016

Posisi shaf sholat berjamaah rujukan Hadist

Teman-teman Mari Cek bersama Posisi Sholat Berjama'ahmu, saya dapat Dari BC WA.. Di hapus sayang.. Semoga bermanfaat.
Yuk belajar dan belajar
⚫= imam ikhwan/laki
= imam akhwat/wanita
⚪= makmum ikhwan
= makmum akhwat
▫/= makmum anak
*Berdua*         ⚫⚪
(Hadist Ibnu Abbas, HR. Bukhari)
                         ⚫
                         
(Hadist Anas, HR. Bukhari Muslim)
                         
(Hadist Ibnu Abbas, HR. Bukhari)
*Bertiga*           ⚫
                      ⚪⚪
(Hadist Jabir, HR. Ahmad)
                         ⚫⚪
                            
(HR. Ibnu Abbas & HR. Anas bin Malik)
                    
(Hadist Aisyah RA, HR. Baihaqi; Hakim; Daruquthni; Ibnu Abi Syaibah)
*Ramai*                ⚫
               ⚪⚪⚪⚪⚪
                     ⚪⚪⚪
                     
(HR. Abu Hurairah; Muslim)
          
          
(Hadist Aisyah RA dan Ummu Salamah RA; HR. Ibnu Abbas)
                            ⚫
                ⚪⚪⚪⚪⚪
          ▫⚪▫⚪▫⚪▫
          
(Ijma asy Syarhul mumti 'ala zadil mustaqni', Syekh Ibnu Utsaimin, IV:391)
atau                    ⚫
                ⚪⚪⚪⚪⚪
                ▫▫⚪⚪⚪
                
(HR. Muslim 122/399/400/432; Abu Daud 674; Nasa'i 806; At Tirmidzi 228; Ibnu Majah 803; Shahih At Thargib 511)
atau                    ⚫
                      ⚪⚪⚪
                      ▫▫▫
                      
                      
(Hadist Abu Malik Al-Asyari, HR. Ahmad)
________________
_"Sholatlah sebagaimana kalian melihat aku sholat...”_
(HR. Bukhari no.6705, Ad Darimi no.1225) Kitab 9 Imam.
Semoga bermanfaat.

0 komentar: